Nejvíce neplatičů je ve věku mezi 15-24 lety!

06.03.2017 05:42

https://www.novinky.cz/domaci/431204-nejvice-neplaticu-je-ve-veku-mezi-15-a-24-lety.html