Půjčkám se nebrání téměř devět z deseti Čechů!

10.11.2019 08:25

https://www.novinky.cz/finance/clanek/pujckam-se-nebrani-temer-devet-z-deseti-cechu-jejich-ucel-voli-peclive-40301392