„V případě mikropůjček platí jeden paradox – čím snadněji člověk dosáhne na úvěr, tím více tam najdeme rizik. Zkrátka vzít si úvěr s sebou nese logické administrativní nároky, které sice klienta obtěžují, ale v zásadě jsou pro jeho dobro".

09.02.2015 05:52

https://www.novinky.cz/finance/360274-vzit-si-mikropujcku-ano-ale-jen-v-mimoradnych-situacich.html